Nye jegerprøvekurs starter opp på Bogafjell Skole, Tastaveden Skole, Hjelmeland Spa og Bryne VGS. Kursets varighet er normalt tre uker, se forøvrig utfyllende info om kurset midt på siden.

Planlagte kurs i 2017 se nederst på siden

Kursene bestilles her (se nederst på siden).

NB! Alle kandidatene må nå registrere seg selv på www.jegerprøveeksamen.no/for-kandidater. Det er et absolutt krav at alle kandidater må registrere seg selv med navn, adresse, personnummer, e-post og telefon før de kan avlegge eksamen.

Det må være minimum 12 påmeldte for at kurs på oppsatt dato starter. Ved mindre antall påmeldte overføres de til neste kursdato, eller følger et av de andre oppsatte kursene etter eget ønske. Påmeldte kontaktes uken før oppstart. Det tilkommer en tilleggsavgift pålydende kr 300,- ifbm praktisk skyting. Betaling gjøres opp på selve kurskvelden og betales kontant. En må også betale inn kr 300,- til Miljødirektoratet for eksamensgebyr. Her kan en gå inn på www.njff.no for mer opplysninger.

Spørsmål rettes til hakon@sofaliv.no

Hvorfor skal en ta Jegerprøvekurs hos Sofaliv ?

  • vi er 5 instruktører med bred erfaring både når det gjelder jakt og som kursholdere
  • vi tilrettelegger kurset for deltakerne dvs det er de som bestemmer hvilke dager kurset skal gå på
  • vi gjennomgår også de tema, som er lagt opp som selvstudium i kursplanen. Gjelder tema 4,5 og 8. Det mener vi er en av grunnene til særdeles lav strykprosent.
  • hver kurskveld varer 3 timer bortsett fra tema 6 som varer 6 timer
  • Jegerprøvekursene arrangeres gjennom Studieforbundet næring og samfunn.

Hva er aldersgrensen for å ta jegerprøven?

  • Fra fylte 14 år kan en ta jegerprøven og få sitt diplom som er et bevis for bestått jegerprøven ut livet!

Opplæringsjakt

  • Fra fylte 14 år kan kandidaten delta på småviltjakt i opplæringsøyemed, kandidaten trenger ikke å ha jegerprøven for å gjøre dette!
  • Fra fylte 16 kan kandidaten delta på storviltjakt, men skal nå ha jegerprøven, og ha avlagt skyteprøven! I begge tilfeller skal kandidaten være under oppsyn av en godkjent jeger, som er minst 20 år og som har vært utøvende jeger i minst 3 år. Utøvende betyr i denne sammenheng at jegeren har betalt jegeravgift.

Storviltprøven, hva er det?

  • Dette er en praktisk skyteprøve, som alle storviltjegere må avlegge hvert år. Storviltjakt er jakt som utøves med riflevåpen.
  • Det skal dokumenteres at en har skutt 30 treningsskudd, dette gjøres f.eks hos et skytterlag/klubb. En avslutter med 5 skudd i hjerte og lungeregion på en reinsdyrsiluett, avstand til siluetten er 100m og alle skuddene må treffe innenfor sirkelen, som indikerer hjerte og lungeregion.

 

 Sofaliv - Presentasjon 

Product
Jegerprøvekurs 15.01.2018 Bogafjell
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 19.02.2018 Tastave..
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 19.03.2018 Bryne
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 16.04.2018 Bogafjell
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 14.05.2018 Tastave..
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 25-29.06.2018 Camp..
Pris: NOK 6899
Product
Jegerprøvekurs 20.08.2018 Bogafjell
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 17.09.2018 Tastave..
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 15.10.2018 Bryne
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs 12.11.2018 Bogafjell
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøvekurs Hjelmeland Spareba..
Pris: NOK 2899
Product
Jegerprøven Vagle 23.02
Pris:  2899

 

 

 

 

 

 

Sofaliv AS - Vigdelvegen 641 - 4054 Tjelta -  913 34 516 - Kontakt internettansvarlig | Utviklet av www.fossumit.no © 2010