JEGERPRØVEKURS

For å drive jakt i Norge må du som jeger ha et minimum av kompetanse, denne kompetansen får du gjennom jegerprøvekurset. Jegerprøvekurset gir deg innsikt i jaktens historie, etikk og moral, lovverket knuttet til jakt utøvelse, artskunnskap, forskjellige jaktformer, jakthunder, ettersøk av skadd vilt og vi skal ut å gjøre praktiske øvelser.

Jegerprøvekurset er et 30 timer kurs og kan tas over 2 langhelger, over 5 sammenhengene dager eller over 9 spredde kvelder. Etter kurset skal det avlegges offentlig godkjent eksamen. Eksamen består av 50 spørsmål, du må svare riktig på 40 av disse tid til rådighet er 50min. De som har lese og skrivevansker får tilrettelagt eksamen.

Når du har bestått eksamen kan du starte på ditt jegerliv! Mange har tilgang til jakt på egne områder eller via venner, slekt eller jobb. Dere som ikke har dette eller ikke helt har planen klar kan melde dere på opplæringsjakt hos oss og hos flere andre aktører.

Lykke til på kurset!

KOMMENDE KURS

Vi ønsker 12 deltaker på kurs derfor kan noen kurs bli slått sammen!